Proizvodi koji nastaju u digitalnoj reljefnoj štampi „TactiPrint“ mogu da se podele u 4 grupe, zavisno od oblasti primene:

  • TactiLux“ - Uređenje enterijera – reljefne tapete, kao osnovni proizvod, ali i npr. dečiji reljefni posteri i druge slične namene
  • TactiSign“ - Vizuelne komunikacije – obeležavanje prostora u poslovnim objektima
  • TactiPack“ - Ambalaža – ekskluzivna brendirana reljefna pakovanja
  • TactiArt“ - Umetnički printovi – reljefne reprodukcije umetničkih dela

Gledano iz ugla njihove dostupnosti i načina realizacije, proizvodi digitalne reljefne štampe imaju sledeće oblike:

Dizajneri personalizacija tapeta

A. Predefinisani proizvodi

– oni koji su već postojeći, nalaze se u Katalogu reljefnih tapeta i umetničkih printova na sajtu reljefnetapete.rs, a koje kupac odabira između gotovih ponuđenih motiva u postojećem obliku, bez ikakvih mogućnosti izmena i dorade:

  1. Kataloški bitmapski dezeni – nastali na osnovu fotografija, za koje kupci mogu samo da traže željenu visinu i širinu (kao eventualni odsečak pune širine i visine)
  2. Skalabilni vektorski dezeni – nastali na osnovu crteža, koje kupci mogu da poruče u više dimenzija, nastalih proporcionalnim ili neproporcionalnim uvećanjem ili umanjenjem

Predefinisani proizvodi se prodaju samo online, po ceni štampanja, plus cena isporuke.

B. Personalizovani proizvodi

- nastaju različitim načinima i obimima dizajnerske obrade (dizajniranje i reljefovanje), na zahtev konkretnog klijenta:

  1. Šablonska personalizacija – šablonsko prilagođavanje predefinisanih proizvoda (A.1 ili A2), a na kojima je moguće dodatno ispisivanje personalizovanih tekstualnih poruka i umetanje željene fotografije ili druge grafike, što rade dizajneri X-Tema-a
  2. Brend personalizacija – blago prilagođavanje predefinisanih proizvoda (A.1 ili A2), uz dodavanje logotipa i slogana, što rade dizajneri X-Tema-a
  3. Potpuna personalizacija – namenski dizajn i reljef za konkretnog klijenta, uz potpuno angažovanje dizajnera X-Tema-a
  4. Klijentova personalizacija – klijent dostavlja kompletnu pripremu za štampanje i reljefovanje, u skladu sa „Uputstvom za pripremu digitalne reljefne štampe“
Dizajn enterijera

Personalizovani proizvodi se prodaju samo na upit, po kalkulaciji.

VRH