Štampanje i reljefovanje - odjednom

Tacti Sign logo

Obeležavanje prostora u poslovnim objektima oznakama sa reljefnom strukturom sada je lako izvodljivo. Moguće je štampanje reljefnih internih vizuelnih komunikacija velikih formata, kao što su:

  • Promotivni panoi unutar objekata
  • Putokazi unutar objekata
  • Panoi sa rasporedom prostorija
  • Oznake sa nazivima prostorija
  • Obaveštenja i upozorenja
  • Taktilne oznake za slepa i slabovida lica

 

VRH